تاریخچه و سوابق

«نشر نقد فرهنگ»، با مدیریت علمی دکتر بیژن عبدالکریمی، از آغاز تأسیس خود در سال 1380، همان‌گونه که از نامش پیداست، با هدف رشد و ارتقاء فرهنگی کشور و بسط تفکر حِکمی، فلسفی، اجتماعی و تاریخی در عرصه ­های گوناگون نظری، اجتماعی و فرهنگ عمومی پا به عرصه گذاشت. از آن زمان، تاکنون، به استثناء سال­های 1384ـ 1392 که به دلیل پاره­ای از محدودیت­های اداری فعالیت آن متوقف گشت، حتی­ المقدور، در حد وسع خود کوشیده است به انتشار آثاری به دور از هیاهو و غوغای فضاهای دروغین و زودگذر سیاسی و اجتماعی، و در همان حال در ارتباط وثیق، زنده و ماندگار با زیست­ جهان جامعۀ ایرانی و تاریخ پرشکوه این کشور به‌عنوان یکی از اصیل­ترین مراکز معنوی جهان، بپردازد.

در حال بارگذاری ...