0 out of 5

چه کسی از اژدهای غول پیکر بد می ترسد؟ چرا چین بهترین (و نیز بدترین) سامانۀ آموزش و پرورش جهان را دارد؟

۷۲,۰۰۰ تومان
در دهه‌های گذشته چین به یکی از مهم‌ترین قدرت‌های اقتصادی و به دنبال آن سیاسی جهان بدل شده است. قرار گرفتن در چنین جایگاهی نگاه‌های کنجکاو را به سوی این کشور و ریشه‌های چنین رویدادِ شگرفی جلب کرده است. از دیگر سو کامیابی‌های دانش‌آموزان استان شانگهای در واپسین آزمون‌های جهانی سبب شده که افزون بر ساختار سیاسی‌‌‌-اقتصادی، شیوه‌های آموزش در...
0 out of 5

علامه حسن زاده آملی؛ عارف ذوالفنون

۵۲,۰۰۰ تومان
هیـــن بگـو تا ناطقه جو می‌کند/ تـا بـه قــرن بعـد مــا آبــی رســــد گــرچه هـر قـرنـی سـخن نـو آورد/ لیک گفتِ سـالفان یاری کند آنچه در این کتاب است، چون قطره‌ای از دریا و ذره‌ای از صحراست. فضائل علامۀ حسن زادۀ آملی در یک یا دو کتاب نمی‌گنجد. مولوی چه نیکو گفته است: یک دهان خـواهم به پهنـای فلک/ تـا...
0 out of 5

گفتمان وفاق؛ ارمغان دو دهه زیست آکادمیک (روایتی از تجربۀ زیست دانشگاهی در ایران از 1380 تا 1400)

۴۸,۰۰۰ تومان
این کتاب بر آن است تا تأمل در نفس را در خوانندۀ ایرانی برانگیزاند، اهل تخصص را به سرکشی به بیرون از دایره‌ی تنگ تخصص‌هایشان وابدارد، و مخاطب را به تماشای جهان از معبر نیل به خودآگاهی تاریخی-‌وجودی تشویق کند، تا بتواند تاب‌آوری سوژۀ ایرانی را ضمن ارجاع به تجربۀ زیستۀ نگارنده، و حاشیه‌های زیست دانشگاهی ارتقا بخشد، بر زخم‌های...
0 out of 5

مارکس از منظر پساساختارگرایی (لیوتار، دریدا، فوکو، دلوز)

۸۸,۰۰۰ تومان
کتاب مارکس از منظر پساساختارگرایی نوشته‌ی سایمون چوت با مفروض قرار دادن وجود صداهای متکثر در متون مارکس در پی آن بوده است تا نشان دهد چه ردّپاهایی از پساساختارگرایی و پسامدرنیسم را در متون مارکس می‌توان یافت و همچنین اندیشه‌ی مارکس در متون گریزپای آلتوسر و برخی از برجسته‌ترین پساساختارگرایان، یعنی لیوتار، دریدا، فوکو و دلوز به صورت سلبی...
0 out of 5

سرمایه داری کمونیستی در جمهوری چین و سرمایه داری مرکانتیلیستی در ایران

۸۸,۰۰۰ تومان
بیش از سه قرن است که سرمایه‌داری مرکانتیلیستی (سرمایه‌داری تجاری در اتحاد با حکومت‌های دیکتاتوری) در سه قاره (جهان سوم) تسلط دارد، به‌گونه‌ای که ساختار این سیستم سبب عقب‌ماندگی در این منطقه از جهان شده، از توسعۀ اقتصادی و رفاه اجتماعی اکثریت مردم جهان جلوگیری می‌کند. در تقسیم کار جهانی، سرمایه‌داری مرکانتیلیستی نقشی اساسی در صادرات منابع طبیعی سه قاره...
0 out of 5

پرسش-نقد فلسفی

۴۰,۰۰۰ تومان
کتاب «پرسش– نقد فلسفی» ناظر به مسائلی فلسفی است و در دامنۀ گزاره‌هایی نغز و با طرح پرسش‌های ویژه، به تحلیل و نقد آنها مبادرت می‌ورزد. هدف این پژوهش درگیر نمودن ذهن مخاطب با مسائل فلسفی و کمک به تحلیل و تفکر انتقادی پیرامون آنهاست. از این رو در هر درسی با تمرین‌هایی فلسفی-انتقادی، این امکان را به خواننده می‌دهد...
0 out of 5

مزرعه ها (بر اساس «مزرعۀ حیوانات» جرج اورول)

۲۸,۰۰۰ تومان
داستان «مزرعۀ حیوانات»، یا آنچنان که در ایران شهرت یافته است «قلعۀ حیوانات»، اثر جرج اوروِل الگویی از واقعیت «تغییر» را در جوامع کمونیستی و فاشیستی در نیمۀ نخست قرن بیستم ارائه می‌دهد؛ بر اساس این الگو، وقتی تغییر به جابجایی قدرت محدود می‌شود، پس از مدتی جامعه را به نقطۀ اول یا حتی عقب‌تر برمی‌گرداند. یکی از دلايل جذابيت...
0 out of 5

امر سیاسی و فرونسیس ارسطویی

۳۶,۰۰۰ تومان
با مقدمۀ رضا داوری اردکانی ویراستار علمی: بیژن عبدالکریمی حقیقت و فهم، تحت انقیاد در نمی‌آیند. نه علم، نه دین، نه عرفان و نه هیچ ساحت دیگری صاحب کل حقیقت نیست. فلسفه نیز مفر و پناهی برای حقیقت است. فلسفه تا جایی فلسفه است که به وجود و حقیقت گشوده باشد. با فرونسیس (حکمت عملی) همواره راه جست‌وجوی حقیقت گشوده...
0 out of 5

غریبه ای در هوما

۳۶,۰۰۰ تومان
«هوما» مکانی خیالی است که مردم آن، جهان را محدود به مرزهای سرزمین کوچک خود می‌دانستند و آداب و رسوم و فرهنگ خاص خود را داشتند. آن‌ها سرگرم زندگی خود بودند که ورود ناگهانی یک غریبه پایه‌های جهان‌بینی و باورهایشان را ‌‌لرزاند و آنان را از وجود جهانی پهناور و تمدنی درخشان آگاه و زندگی‌های‌شان را دگرگون ‌ساخت. آن مردم...
0 out of 5

سئو 2021

۷۶,۰۰۰ تومان
بهینه‌سازی موتور جست‌وجو رو با استراتژی‌های هوشمند بازاریابی اینترنتی یاد بگیر! با توجه به شتاب روزافزون تحولات ديجيتالى، به‌طور خاص پس از همه‌گيرى كوويد 19، واژۀ ديجيتال كليد ورود به جهان معاصر، و ديجيتال‌سازى يک اصل زيربنايى براى شكل‌گيرى تمدن نوين محسوب مى‌گردد. بر اين مبنا ديگر نمى‌توانيم بگوييم تنها كاربرد فضاى ديجيتال، تبليغ و ترويج محصولات است، بلكه همچنین...
0 out of 5

اسپینوزا: اکسپرسیونیسم در فلسفه (خوانشی از اخلاق اسپینوزا با نظر به آرای ژیل دلوز)

۶۰,۰۰۰ تومان
دلوز فلسفه را به‌مثابه‌ی «آفرینش مفاهیم» و مفهوم فلسفی را «پاسخ فیلسوف به مسائل فلسفی» می‌دانست؛ بر این اساس می‌توان گفت بررسی مفاهیم اصلی شکل‌گرفته در فلسفۀ یک فیلسوف، می‌تواند تفسیری معتبر از آن فلسفه به دست دهد. در این کتاب سعی شده است تا از چنین چشم‌اندازی، مفهوم ابهام‌آلود «بیان» در فلسفۀ اسپینوزا مورد بررسی قرار گیرد. این مفهوم...
0 out of 5

فلسفۀ تطبیقی؛ پژوهشی تحلیلی-انتقادی از دیدگاه های ماسون اورسل، هانری کربن و ایزوتسو

۹۶,۰۰۰ تومان
مارتین هایدگر، در مقالۀ «پرسش از تكنولوژی» اظهار می‌دارد که خطری زیانبارتر از خطر انفجار اتمی بشر را تهدید می‌كند؛ و این خطر عبارت از این است كه آدمی شیوه‌های دیگر تفكر را از یاد برده است و اكثریت جهان با شیوۀ دیگری از تفكر، غیر از تفكر متافیزیک یونانی، كه تمدن غربِ جدید آن را نمایندگی می‌كند، آشنا نیست....
در حال بارگذاری ...