0 out of 5

چه کسی از اژدهای غول پیکر بد می ترسد؟ چرا چین بهترین (و نیز بدترین) سامانۀ آموزش و پرورش جهان را دارد؟

۷۲,۰۰۰ تومان
در دهه‌های گذشته چین به یکی از مهم‌ترین قدرت‌های اقتصادی و به دنبال آن سیاسی جهان بدل شده است. قرار گرفتن در چنین جایگاهی نگاه‌های کنجکاو را به سوی این کشور و ریشه‌های چنین رویدادِ شگرفی جلب کرده است. از دیگر سو کامیابی‌های دانش‌آموزان استان شانگهای در واپسین آزمون‌های جهانی سبب شده که افزون بر ساختار سیاسی‌‌‌-اقتصادی، شیوه‌های آموزش در...
0 out of 5

ما و راه دشوار تجدد؛ به ضمیمۀ رساله در باب سنت و تجدد

۱۴۴,۰۰۰ تومان
توسعه در هر حال، توسعۀ علمی_تکنیکی و اقتصادی_اجتماعی است و مهمترین تحولی که با آن ایجاد می‌شود در تولید و مصرف و نحوۀ معاش مردم و در روابط و مناسبات اجتماعی است. مهم این است که این تحول با برنامه‌ریزی صورت گیرد. یعنی کشور باید بداند که در چه راهی قرار دارد و به کجا می‌رود. این آگاهی، به مدد...
0 out of 5

گفتمان وفاق؛ ارمغان دو دهه زیست آکادمیک (روایتی از تجربۀ زیست دانشگاهی در ایران از 1380 تا 1400)

۶۰,۰۰۰ تومان
این کتاب بر آن است تا تأمل در نفس را در خوانندۀ ایرانی برانگیزاند، اهل تخصص را به سرکشی به بیرون از دایره‌ی تنگ تخصص‌هایشان وابدارد، و مخاطب را به تماشای جهان از معبر نیل به خودآگاهی تاریخی-‌وجودی تشویق کند، تا بتواند تاب‌آوری سوژۀ ایرانی را ضمن ارجاع به تجربۀ زیستۀ نگارنده، و حاشیه‌های زیست دانشگاهی ارتقا بخشد، بر زخم‌های...
0 out of 5

مهار خویشتن؛ 365 مکاشفه در باب خویشتن داری، تاب آوری ذهنی و موفقیت

۱۷۶,۰۰۰ تومان
این کتاب، مجموعه‌ای از سخنان بزرگان در حوزۀ فلسفه، ادبیات، روانشناسی، جامعه‌شناسی و اموراجتماعی است که همگی انسان‌هایی پیشاهنگ و برجسته در جامعۀ خود بوده‌اند. در ذیلِ هر جمله، توضیحاتی کاربردی برای زندگی در قرن بیست و یکم، قرنِ سرگشتگی‌ها، انتخاب‌های لایتناهی، اضطراب و ماتریالیسم ذکر شده است. این کتاب را مثل کتاب‌های رمان یا زندگی‌نامه مطالعه نکنید، این کتاب...
0 out of 5

شجاعت زیستن؛ تأملاتی فلسفی در باب زندگی و مرگ

۵۲,۰۰۰ تومان
در روزگاری زندگی می‌کنیم که ما انسان‌ها، غالباً هنر زیستن و ایمان خویش به زندگی را از دست داده‌ایم. چه بسیار از ما که زنده‌ایم بی‌آنکه زندگی کنیم. زندگی روزمره، بدون تجربۀ‌ زیسته از نفس جریان زندگی، زیستن نازیسته و زندگی تجربه‌ناشده است. تجربۀ زندگی امری نیست که صرفاً به‌واسطۀ مفاهیم و با خرد ابزاری و خرد استدلالی بتوان بدان...
0 out of 5

علامه حسن زاده آملی؛ عارف ذوالفنون

۵۲,۰۰۰ تومان
هیـــن بگـو تا ناطقه جو می‌کند/ تـا بـه قــرن بعـد مــا آبــی رســــد گــرچه هـر قـرنـی سـخن نـو آورد/ لیک گفتِ سـالفان یاری کند آنچه در این کتاب است، چون قطره‌ای از دریا و ذره‌ای از صحراست. فضائل علامۀ حسن زادۀ آملی در یک یا دو کتاب نمی‌گنجد. مولوی چه نیکو گفته است: یک دهان خـواهم به پهنـای فلک/ تـا...
0 out of 5

مارکس از منظر پساساختارگرایی (لیوتار، دریدا، فوکو، دلوز)

۸۸,۰۰۰ تومان
کتاب مارکس از منظر پساساختارگرایی نوشته‌ی سایمون چوت با مفروض قرار دادن وجود صداهای متکثر در متون مارکس در پی آن بوده است تا نشان دهد چه ردّپاهایی از پساساختارگرایی و پسامدرنیسم را در متون مارکس می‌توان یافت و همچنین اندیشه‌ی مارکس در متون گریزپای آلتوسر و برخی از برجسته‌ترین پساساختارگرایان، یعنی لیوتار، دریدا، فوکو و دلوز به صورت سلبی...
0 out of 5

سرمایه داری کمونیستی در جمهوری چین و سرمایه داری مرکانتیلیستی در ایران

۱۴۰,۰۰۰ تومان
بیش از سه قرن است که سرمایه‌داری مرکانتیلیستی (سرمایه‌داری تجاری در اتحاد با حکومت‌های دیکتاتوری) در سه قاره (جهان سوم) تسلط دارد، به‌گونه‌ای که ساختار این سیستم سبب عقب‌ماندگی در این منطقه از جهان شده، از توسعۀ اقتصادی و رفاه اجتماعی اکثریت مردم جهان جلوگیری می‌کند. در تقسیم کار جهانی، سرمایه‌داری مرکانتیلیستی نقشی اساسی در صادرات منابع طبیعی سه قاره...
0 out of 5

حیات اجتماعی هنر (مقدمه ای بر تاریخ و جامعه شناسی هنر)

۷۶,۰۰۰ تومان
سخن گفتن درباره‌ی هنر و ابعاد اجتماعی آن دارای زوایای پیچیده‌ی مفهومی است. از آنجا که کتاب‌های موجود در این حوزه‌ی پژوهشی محدود بوده و عمدتاً نیز به سطح تخصصی تعلق می‌گیرند، درک مباحث آن‌ها نسبتاً دشوار است. این امر ضرورت تألیف آثاری از سنخ مبانی را افزایش می‌دهد. حیات اجتماعی‌‌ هنر پژوهشی است مقدماتی در تاریخ و جامعه‌شناسی هنرها...
0 out of 5

امر سیاسی و فرونسیس ارسطویی

۳۶,۰۰۰ تومان
با مقدمۀ رضا داوری اردکانی ویراستار علمی: بیژن عبدالکریمی حقیقت و فهم، تحت انقیاد در نمی‌آیند. نه علم، نه دین، نه عرفان و نه هیچ ساحت دیگری صاحب کل حقیقت نیست. فلسفه نیز مفر و پناهی برای حقیقت است. فلسفه تا جایی فلسفه است که به وجود و حقیقت گشوده باشد. با فرونسیس (حکمت عملی) همواره راه جست‌وجوی حقیقت گشوده...
0 out of 5

سرگذشت امیر

۳۲,۰۰۰ تومان
بی‌گمان نویسنده یا فیلم‌نامه‌نویس، ماجرایی را که اغراق‌آمیز به‌نظر می‌آید، دیده و نوشته است... یکی دیگر از درس‌هایی که از آن مسافرت گرفتم این بود که باید آگاه باشم. اگر برای دیدن فیلم یا سریال یا خواندن کتاب‌های رمان و داستان، زمان می‌گذارم، باید با تیزبینی‌ بیشتری آنها را از نظر بگذرانم. اگرچه گفتار شما را به یاد دارم که...
0 out of 5

زبان قانون؛ تأملی در رابطۀ زبان و قانون با رویکرد زبانشناسی حقوقی

۷۲,۰۰۰ تومان
فلسفۀ وجودی قانون، عقلانی کردن رفتارها، آگاهی‌بخشی، تضمین حق‌ها، دفاع از آزادی‌ها، ایجاد نظم و تحقق عدالت است. هر شهروندی برای نیل به حق و حقوق خود در جامعه، به وجود قوانین امید می‌بندد. فهم قانون توسط مخاطبان آن، تحقق این مهم را تسهیل می‌نماید. قوانین توسط زبان هستی می‌یابند، پس نحوۀ به کاربردن اصول و قواعد زبان‌شناسی در قانون‌نویسی...
در حال بارگذاری ...