نمایش 1–12 از 28 نتیجه

0 out of 5

پایان تئولوژی 2

۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
تئولوژی و تاریخ
0 out of 5

خوانشی نو از فلسفه فارابی

۳۸,۰۰۰ تومان ۳۰,۴۰۰ تومان
گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی
0 out of 5

هایدگر در افق تاریخی ما

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
به ضمیمه ترجمه مقاله «ذات آزادی» اثر مارتین هایدگر
0 out of 5

گذر از دفاعیه گرایی؛ به سوی پدیدارشناسی متن

۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان
با گفتارهایی از: مجتهد شبستری، بیژن عبدالکریمی، حسن محدثی، احسان شریعتی و...
0 out of 5

مونیسم یا پلورالیسم

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
واکاوی هستی شناسی یک نظریه اجتماعی تحلیل و نقد دیدگاه داریوش شایگان در افسون زدگی جدید
0 out of 5

فکرتی از عقل کل؛ تفسیر موضوعی مثنوی مولانا با رویکرد فلسفی

۴۲,۰۰۰ تومان ۳۳,۶۰۰ تومان
در طول تاریخ شروح و تفاسیر زیادی از مثنوی معنوی ارائه شده است که البته غالب این تفاسیر، ادبی و عرفانی بوده‌‌اند و این بدین دلیل است که مفسران، مولانا را عارف و مثنوی را متنی عرفانی فهمیده‌‌اند. این فهم از مثنوی معنوی گرچه صواب است و تفاسیر این مفسران نیز مأجور، اما فروکاستن مثنوی به متنی صرفاً ادبی و...
0 out of 5

شریعتی و تفکر آینده ما

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
0 out of 5

مرگ ابر انسان نیچه

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان
0 out of 5

آزادی و تاریخ

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
تأملی بر نگاه انسان شناسانه شریعتی
در حال بارگذاری ...