نمایش همه 3 نتیجه

0 out of 5

امر سیاسی و فرونسیس ارسطویی

۳۶,۰۰۰ تومان
با مقدمۀ رضا داوری اردکانی ویراستار علمی: بیژن عبدالکریمی حقیقت و فهم، تحت انقیاد در نمی‌آیند. نه علم، نه دین، نه عرفان و نه هیچ ساحت دیگری صاحب کل حقیقت نیست. فلسفه نیز مفر و پناهی برای حقیقت است. فلسفه تا جایی فلسفه است که به وجود و حقیقت گشوده باشد. با فرونسیس (حکمت عملی) همواره راه جست‌وجوی حقیقت گشوده...
0 out of 5

پراکسیس و تئوری در فلسفه هایدگر

۶۴,۰۰۰ تومان
دیدگاه درباره کاربندی (فلسفه)
0 out of 5

ارسطوی هایدگر؛ تفسیر پدیدارشناسانه هایدگر از اخلاق نیکوماخوس

۶۰,۰۰۰ تومان
تفسیر هایدگر از ارسطو صرف تفسیری در میان دیگر تفسیرها نیست، بلکه تأمل در سرچشمه‌های سنت بزرگ تاریخی متافیزیک است. هایدگر در این تفسیر به دیالوگی فلسفی با یکی از بنیان‌گذاران متافیزیک می‌پردازد و تصویری بسیار بدیع از ارسطو ارائه می‌دهد و نیز می‌کوشد ریشه‌های پدیدارشناسی را تا اندیشه‌های ارسطو پی گیرد. برای اهل فلسفه هیچ‌چیز شورانگیزتر از دیالوگ میان...
در حال بارگذاری ...