نمایش 13–22 از 22 نتیجه

0 out of 5

آینده روحانیت و جهان معاصر

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۳,۲۰۰ تومان
0 out of 5

نوشته های اساسی شریعتی

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
به کوشش بیژن عبدالکریمی
0 out of 5

آنچه باید نوشته می شد

۲۸,۰۰۰ تومان ۲۲,۴۰۰ تومان
0 out of 5

هایدگر در افق تاریخی ما

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
به ضمیمه ترجمه مقاله «ذات آزادی» اثر مارتین هایدگر
0 out of 5

گذر از دفاعیه گرایی؛ به سوی پدیدارشناسی متن

۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان
با گفتارهایی از: مجتهد شبستری، بیژن عبدالکریمی، حسن محدثی، احسان شریعتی و...
0 out of 5

مونیسم یا پلورالیسم

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
واکاوی هستی شناسی یک نظریه اجتماعی تحلیل و نقد دیدگاه داریوش شایگان در افسون زدگی جدید
0 out of 5

شریعتی و تفکر آینده ما

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
0 out of 5

تفکر و سیاست

۳۲,۰۰۰ تومان ۲۵,۶۰۰ تومان
نسبت مابعدالطبیعه و فلسفه سیاسی در افلاطون
0 out of 5

دختری از شمال شرقی

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۰۰ تومان
با موخره ای از بیژن عبدالکریمی
در حال بارگذاری ...