نمایش همه 3 نتیجه

0 out of 5

شجاعت زیستن؛ تأملاتی فلسفی در باب زندگی و مرگ

۵۲,۰۰۰ تومان
در روزگاری زندگی می‌کنیم که ما انسان‌ها، غالباً هنر زیستن و ایمان خویش به زندگی را از دست داده‌ایم. چه بسیار از ما که زنده‌ایم بی‌آنکه زندگی کنیم. زندگی روزمره، بدون تجربۀ‌ زیسته از نفس جریان زندگی، زیستن نازیسته و زندگی تجربه‌ناشده است. تجربۀ زندگی امری نیست که صرفاً به‌واسطۀ مفاهیم و با خرد ابزاری و خرد استدلالی بتوان بدان...
0 out of 5

مرگ ابر انسان نیچه

۸۰,۰۰۰ تومان
0 out of 5

مرگ در فلسفه سارتر

۷۲,۰۰۰ تومان
انسان نه آن چیزی است که هست، بلکه آن چیزی است که نیست. آزادی همان نیستی است که انسان آن را می‌آزماید و انسان همان موجودی است که با او، نیستی به جهان می‌آید، اما انسان همچون امری ناتمام، وجود دارد. وقتی انسان توهم ابدیت و نامیرایی را کنار می‌گذارد، جسور می‌شود، از این رو شجاع می‌زید و شجاع‌تر با...
در حال بارگذاری ...